Skip to main content

ModifyProjectItemValues

8 metod nastavení cen položek kufříku

 • SetPurchaseByMargin z: Unit Sales Price a Margin

  • Změna nákupní jednotkové ceny na základě zadané marže, vychází z jednotkové ceny prodejní.

   • purchase_price = amount x (1 - value)

SetPurchaseByMargin: purchase_price = amount x (1 - value)
 • SetSalesByMargin z: Unit Purchase Price a Margin

  • Změna prodejní jednotkové ceny na základě zadané marže, vychází z jednotkové ceny nákupní.

   • amount = purchase_price/ (1 - value)

SetSalesByMargin: amount = purchase_price/ (1 - value)
 • SetPurchaseByPurchase

  • Změna nákupní jednotkové ceny na základě zadané nové celkové nákupní ceny, postup (zkráceně: zvýšit/snížit jednotkovou cenu dle % změny celkové ceny):

   • sečíst původní položky sum(purchase_price*quantity (itm_project_item_par)) = total_purchase_old

   • hodnota value reprezentuje novou celkovou nákupní cenu

   • zjistit % změnu dif = value / total_purchase_old

   • změnit hodnotu všech stávajících jednotkových purchase_price = purchase_price(itm_project_item_par) x value

   • pokud je sum purchase_price = 0, potom se jde na metodu SetUnitPurchaseToTotalPurchaseBySalesUnit

SetPurchaseByPurchase: purchase_price=purchase_price*(value/sum(purchase_price*quantity))
 • SetPurchaseBySales

  • pokud jsou všechny nákupní ceny = 0, potom se použije výpočet obdobný, ale bude vycházet na základě cen prodejních (tedy sum(amount))

  • pokud je sum amount = 0, potom se jde na metodu SetUnitPurchaseToTotalPurchaseByQty

SetPurchaseBySales: purchase_price=amount*(value/sum(amount*quantity))
 • SetPurchaseByQuantity

  • pokud jsou všechny prodejní ceny = 0, potom se použije výpočet obdobný, ale bude se vycházet na základě počtu ks (qty) … tedy spočítá se jednotková nákupní cena za položku … purchasePerQty = value / qty a tou se roznásobí hodnota - tedy purchase_price * purchasePerQty

SetPurchaseByQuantity: purchase_price=(value/sum(quantity))
 • SetSalesBySales

  • Změna prodejní jednotkové ceny na základě zadané nové celkové prodejní ceny, postup (zkráceně: zvýšit/snížit jednotkovou cenu dle % změny celkové ceny):

   • sečíst původní položky sum(amount*quantity (itm_project_item_par)) = amount_without_vat_old

   • hodnota value reprezentuje novou celkovou prodejní cenu

   • zjistit % změnu diff = value / amount_without_vat_old

   • změnit hodnotu všech stávajících jednotkových amount = amount (itm_project_item_par) x diff

   • pokud jsou všechny prodejní ceny sum (amount) = 0, použije se SetUnitSalesToTotalSalesByUnitPurchase

SetSalesBySales: amount=amount*(value/sum(amount*quantity))
 • SetSalesByPurchase

  • pokud jsou všechny prodejní ceny = 0, potom se použije výpočet obdobný, ale bude vycházet na základě cen nákupních (tedy sum(purchase_price))

  • pokud jsou všechny nákupní ceny sum (purchase_price) = 0, použije se SetUnitSalesToTotalSalesByQty

SetSalesByPurchase: amount=purchase_price*(value/sum(purchase_price*quantity))
 • SetSalesByQuantity

  • pokud jsou všechny nákupní ceny = 0, potom se použije výpočet obdobný, ale bude se vycházet na základě počtu ks (qty) - vypočítá se pricePerQty = value / Qty, pak pro každou položku Qty * pricePerQty

SetSalesByQuantity: amount=(value/sum(quantity))